مرکز تخصصی حفظ قرآن کریم

مرکز تخصصی حفظ قرآن کریم

49 members

آدرس: تهران منطقه ۱۷ گلچین خیابان ابوذر خیابان بدخشان کمالی رو به روی مسجد صاحب الزمان مجتمع قرآنی شهدای ابوذر جهت ارتباط با ما به ایدی های زیر مراجعه فرمایید @Fathalian_M @Mahdi_H0k1