آموزشگاه زبان انگلیسی هه‌نار-فێرگه‌ی كوردی ژیار

آموزشگاه زبان انگلیسی هه‌نار-فێرگه‌ی كوردی ژیار

130 members

شهر صاحب.آموزش زبان کوردی وانگلیسی http://abedzban.blogfa.com/زبان انگلیسی http://abed547.blogfa.com زبان کوردی همراە:۰۹۱۸۳۷٦۳٦۳۳ شماره تلفن 087366221 :6280231331878180کارت بانک مسكن. شماره حساب:٦٣١٦١٦٢١٧ @abed547 @Tak3199 @Shafeii77 @Hany_m_24