بنیاد حامیان دانشگاه تهران

بنیاد حامیان دانشگاه تهران

2.3K members

کانال رسمی بنیاد حامیان دانشگاه تهران پشتیبانی و پاسخگویی به سوالات: ‌ https://t.me/bonyadhamyan