Hamid/minbashi

Hamid/minbashi

68 members

والدین گرامی مطالب انگیزشی؛ راه های موفقیت درسی و علمی مورد نیاز فرزندان خود را برای پیشرفت 100درصدی عزیزانتان در این کانال دنبال بفرمایید. ارتباط با مدیر کانال 🔻🔻⬇ @HaMiDMb20 آدرس کانال 🔻🔻🔻 @HamidMinbashi2020🆔📢 @HamidMinbashi2020🆔📢