《پایگاه قهرمانی کشتی آزاد فردوسی》

《پایگاه قهرمانی کشتی آزاد فردوسی》

81 members

با مربیگری اصغر عبدالملکی عضو تیم ملی و قهرمان چندین دوره مسابقات کشوری وقهرمان مسابقات بین المللی عنوان فنی ترین کشتی گیر نوجوانان اموزشگاه های کشور مدرس دانشگاه ودارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت سازمان های ورزشی حضور پنج ساله در لیگ برتر کشتی ازاد