گیومه

گیومه

1.8K members

گیومه تلاشی است برای بیان دغدغه هایی که شاید هیچ وقت فرصت بیانشان را نداشته باشیم،داستان و شعر تا تصویر و موسیقی؛گیومه محدوده ای از هنر است که لحظه هامان را می سازد. همراهی شما باعث دلگرمی ماست.🥀