چتردانش گيلان

چتردانش گيلان

105 members

نمايندگي موسسه آموزش عالي آزاد چتردانش در استان گيلان آدرس: رشت، 4راه گلسار، بلوار انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم تلفن: 01333733073 سوالات و ارتباط با ادمين: @DrTanzadehGroup