کانال رسمی گللو

کانال رسمی گللو

845 members

روستای گوللی (گللو)در شهرستان نمین، بخش مرکزی، ویلکیج شمالی ارتباط با ما جهت انتقال انتقادات و پیشنهادات و مطالب شما 👇👇 @Eisa_barzegar11