قرارگاه فرهنگی آذربایجان شرقی

قرارگاه فرهنگی آذربایجان شرقی

144 members

به نام خدا توفیق حضور اکثر فعالین برجسته ی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، از مجموعه های مختلف استان، در این کانال نصیب ما شده است. همسنگران عزیز از مجموعه های مختلف میتوانند فعالیت های ویژه ی خود را در این کانال به اشتراک بگذارند. @fekragah_admin