پایگاه اطلاع رسانی قلعه نو

پایگاه اطلاع رسانی قلعه نو

230 members

﷽ این کانال بمنظورتبادل اخبارواطلاعات روزتاسیس شده وهمه نوع اظهارنظری درآن بجزء توهین به مقدسات وتهمت به دیگران آزاداست ارتباط با مدیران کانال 🆔 @artin97210