قروقاطی

قروقاطی

75 members

قَر و قاطی کانال خودمانی من و دوستانم ۹۹ درصد مطالبی که نشر میدم فوروارد از کانال های معتبر است. شاید فرصت بشه یک درصد هم مطالب جدید ارائه کنم.