کانال اطلاع‌رسانی آپای فردوسی

کانال اطلاع‌رسانی آپای فردوسی

306 members

کانال اطلاع‌رسانی آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد - FUM APA ارتباط یک‌طرفه با ادمین، ارسال نظرها، ایده‌ها، اخبار و . . . از طریق @fumapa Website: https://cert.um.ac.ir email: cert@um.ac.ir