كانال رسمي مهندس فرشاد بهمني مدرس كسب و كار

كانال رسمي مهندس فرشاد بهمني مدرس كسب و كار

45 members

انسان ها همانگونه زندگي ميكنند كه فكر ميكنند. ما ادعا نمیکنیم که بهترینیم ؛ چون ما عالی هستیم ارتباط با ادمين: @farshad_bahmani کانال رسمی مهندس فرشاد بهمنی: @farshad_bahmani66