واحد فرهنگی خوابگاه صدف دانشگاه صنعتی اصفهان (مجتمع فرهنگی طوبی

واحد فرهنگی خوابگاه صدف دانشگاه صنعتی اصفهان (مجتمع فرهنگی طوبی)

493 members

لینک کانال را به دوستان خوابگاهی خود معرفی کنید همراه شما هستیم در روزها و شبهای روشن سرای صدف ساعت پاسخ به سوالات شما از ۸صبح تا ۸شب .سپاسگزارم @farhangitoba