فن بیان و هنر ارتباط موفق

فن بیان و هنر ارتباط موفق

184 members

آموزش مهارت های ارتباطی ؛ سخنرانی و فن بیان باماهمراه باشید تاگام به گام مهارت خودراافزایش دهیم. ۰۹۱۶۲۰۰۱۰۹۶ ۰۹۱۶۲۰۰۱۰۹۴ تلگرام @newsoundcompany اینستاگرام @fann_bayan @panjere4zendegi