FactNameh | فکت‌نامه

FactNameh | فکت‌نامه

35.4K members

فکت‌نامه اولین سایت درستی‌سنجی (فکت‌چکینگ) سیاسی درباره‌ی ایران است. وبسایت: factnameh.com بات تلگرامی فکت‌نامه:‌ @FactnamehBot ارتباط مستقیم: @FactNamehAdmin twitter.com/factnameh fb.com/factnameh instagram.com/factnameh