دوچرخه سواران ورجکان اشتهارد

دوچرخه سواران ورجکان اشتهارد

34 members

بهترین کانال ورزشی شهرستان اشتهارد برگزاری تورهای دوچرخه سواری درون شهری و برون شهری @eshtodbike "تاریخچه و مطالب علمی و مفید دوچرخه سواری" "پیشگیری و کنترل آسیب دوچرخه سواری" "آشنایی با اصول تغذیه در دوچرخه سواری" "اموزش سرویس و آشنایی با عملکرد