🕪 افـــــ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ــــق اسفندان

🕪 افـــــ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ــــق اسفندان

42 members

بسمه تعالی 💢کانال اطلاع رسانی افق اسفندان💢 🔰ارائه مطالب واخبار وتبادل: 🆔 @abbasesfandani 🆔 @esfandani0079 🔰انتقادوپیشنهاد: 🆔 @GHASEMI255 🆔 @abbasesfandani