خبر محیط زیستی

خبر محیط زیستی

597 members

در این کانال سعی خواهد شد آخرین اخبار منتشره در ارتباط با محیط زیست به اشتراک گذاشته شود. استفاده از اخبار تنها با ذکر منبع خبر و نام مترجم مجاز است. شهره صدری ایمیل ارتباطی با ادمین: shohresa56@gmail.com Admin @Shohresadri