English language

English language

28 members

📕Ushbu kanal orqali ingliz tilini o'zbek tilida o‘rganamiz. Grammatika darslari, ko‘p qo‘llaniluvchi jumlalar, idiomalar, turkum so‘zlar va testlar. Biz bilan oson va tez til o‘rganasiz. ✔Takliflar va savollar uchun @ozuhriddin