انگاره

انگاره

1.8K members

رسانه جامعه و جامعه‌خوان‌ها https://Engare.Net دسترسی به آرشیو کتابخانه، مقاله، مالتی‌مدیا و تحلیل‌های جامعه‌شناسی و سیاستگذاری اجتماعی ارتباط با: @ATU_SOCIOLOG اینستا: Instragram.com/EngareNet کار علوم اجتماعی @SocioJob