💎 یازدهمی ها | متوسطه 💎

💎 یازدهمی ها | متوسطه 💎

63 members

✡ به کانال جدید پایــــه یازدهم خوش اومدید جهت ارتباط 👇 @Aliemami_80 📚 ڪانال گام بـہ گام : 🆔 @gambegam_98