معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام

معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام

1.4K members

ارتباط با مدیریت گروه زبان:۰۸۴۳۲۲۴۳۵۶۲ ارتباط با مدیریت گروه پزشکی: ۰۹۱۸۷۶۴۵۴۹۹