انجمن علمی علوم تربیتی دانشگاه تهران

انجمن علمی علوم تربیتی دانشگاه تهران

1.2K members

تنها کانال رسمی انجمن علمی علوم تربیتی دانشگاه تهران 🔔اطلاع رساني برنامه هاي انجمن و فعاليت ها در حوزه علوم تربيتی Instagram: @elmiedut ارتباط با ما: @mahdi_amiri_313