کانال اطلاع رسانی گروه عمران٬ معماری و شهرسازی

کانال اطلاع رسانی گروه عمران٬ معماری و شهرسازی

161 members

کانال اطلاع رسانی اساتید و دانشجویان رشته های عمران٬ معماری و شهرسازی ارتباط با مدیرگروه و ارسال نظر٫ انتقاد و پیشنهاد: @gh_ahani لینک دعوت به کانال: