دکتر کارآفرینی

دکتر کارآفرینی

1.3K members

$ بانک ایده های پولساز $ تحلیل اقتصادی $ آموزش مهارتهای کارآفرینی $ مشاوره مشتری آفرینی ارتباط با ادمین یا مشاوره : @e_moshavereh *بنیانگذار: دکتر رادمهر استاد دانشگاه *سایت: Drkarafarini.com *اینستاگرام: www.Instagram.com/Drkarafarini