دکتر سولماز رضایی

دکتر سولماز رضایی

268 members

🔹دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری 🔶تحلیل گر مسائل شهری 🔷نويسنده 🔶مدير بخش شهر سازي و انرژيهاي پاك مركز intc هلند ✅وب سایت: solmazrezaei.com ✅اینستاگرام: @solmazrezaiee ✅لینکدین: https://www.linkedin.com/in/solmaz-rezaei-262b71130/