دیوان اشعار محمد حسن معاضدی

دیوان اشعار محمد حسن معاضدی

296 members

❤❤❤❤❤❤ معاضدت ز که جوید معاضدی ای دوست در این خرابه دیاری که سگ بود قصاب ❤❤❤❤❤❤ جهت ارتباط با ادمین : @m_moazedi