#ديالوگ

#ديالوگ

126 members

سعی کن ساز دلت را با چشمهایت کوک کنی! چون چشمها سریع... به دیدن عادت میکنند... پس همیشه نت های دلت را بر اساس عقلت بنویس نه احساست https://t.me/Dialogue_001