👈 دلواپسیم

👈 دلواپسیم

29 members

رهبر انقلاب: عرصه جنگ نرم «بصیرتی عمارگونه» و «استقامتی مالک اشتروار» می‌طلبد،... 👆دلواپسان به ما بپیوندید☝️