آیت الله علوی سبزواری(یارخراسانی) رضوان الله تعالی علیه

آیت الله علوی سبزواری(یارخراسانی) رضوان الله تعالی علیه

66 members

محتوا ؛نکات ناب اخلاقی و اجتماعی ، تذکر؛ این کانال از طرف علاقه مندان به حضرت آیت الله علوی سبزواری تأسیس شده نه دفتر ایشان ارتباط با ادمین ; @sar_bedar