🎷 موسیقی کلاسیک🎷

🎷 موسیقی کلاسیک🎷

5.8K members

آثار فاخر موسیقی بی‌کلام، مقالات و حواشی قطعات ارتباط با ادمین جهت پیشنهاد، انتقاد، درخواست آهنگ، نت، تبادل و تبلیغات: @Lost2004 اولین پست:https://t.me/ClassicalMusicForyou/49 آدرس گروه 👇👇👇 https://t.me/joinchat/Ch_2mkOpqqhjYXRCtOr6aw