سینما فلسفه

سینما فلسفه

50 members

جلسات سینمافلسفه (با حضور دکتر محمد جواد ادبی همراه با بررسی موضوعات ادیان،عرفان و فلسفه) و سینما رسانه بررسی فیلمهای روز سینمای جهانadmin : @majid_farahani