روستای چپانلو

روستای چپانلو

87 members

شهریار قاسمی: @Shdialectic فرداد معشوق: @Fardad_e @pszhmane هشتک اینستا: #Chapanlo #چپانلو راه در جهان یکیست و آن راه راستی