بان بۆرەوان

بان بۆرەوان

202 members

کاناڵی ئاوایی بۆرەوان (مستندسازی تصاویر نوستالژیک, نگاه نو بە گذشته; ترمیم شکاف عاطفی نسل دیروز و امروز) 🌻نیشانی: سنه، چەم شار، ناوچەی نەڕان, ئاوایی بۆرەوان. 🙎‍ پێوەندی لەگەڵ بەڕێوبەر: @mjalaliii1985 🏪ماڵپەڕ: Www.Bouraban.blogfa.com 🏠لینکی کاناڵ: