پرورش قارچ مهندس کرامتی

پرورش قارچ مهندس کرامتی

756 members

💥راه اندازی صفر تا صد سالن قارچ با ١٠ سال تجربه 💥لایو آموزش قارچ هر شب ساعت ٩ در اینستاگرام 💥در هر استان حداقل یک سالن تحت مشاوره داریم 09038888776 WWW.GHARCHSANAT.IR