روابط عمومی مدارس بعثت

روابط عمومی مدارس بعثت

1.9K members

https://telegram.me/besatschool ﷽ تنها کانال رسمی مدارس بعثت ⚜️بصیرت دینی اقتدار علمی⚜️ 🍃💎بعثت یک خانواده بزرگ است💎🍃 💠مطالب کانال در قالب هشتک های ذیل هرخبر، قابل پیگیری و مشاهده میباشد. باتشکر از همراهی شما عزیزان ادمین👈👈 @prbesat