🐾كانال خبري بهشت حيوانات🐾

🐾كانال خبري بهشت حيوانات🐾

317 members

*بهشت حيوانات* بابيش از٢دهه سابقه درامر،واردات نژادهاي خاص وهمچنین متخصص اموزش سگهای اپارتمانی و گارد با کادری مجرب💪🏻 لینک شخصی وارتباطی باما @Beheshteheyvanat