پایگاه‌مقاومت‌شهیداسماعیل‌تقی‌تبار(کوی‌فلاح

پایگاه‌مقاومت‌شهیداسماعیل‌تقی‌تبار(کوی‌فلاح)

34 members

پایگاهـ‌ مقاومت بسیـج شهیـداسماعیـل‌تقـی‌تبـار (کوی‌فلاح) ✅مازندران/بابل/کمربندی شرقی چهارراه‌آرامگاه‌معتمدی/خ تربیت‌معلم ‌مسجدحضرت‌مهدی‌(عج) 🆔 telegram.me/basij_koyfallah ارتباط‌باادمین: @sh_hadi_ir