بسیج دانشجویی دندانپزشکی آزاد تهران

بسیج دانشجویی دندانپزشکی آزاد تهران

775 members

🔷 درگاه رسمی بسیج دانشجویی دانشکده دندانپزشکی آزاد اسلامی تهران 🔸اینستا: instagram.com/b_dentaliau 🔸️کارگروه صنفی: @senfi_biaud 🔸️گروه جهادی: 💬ارتباط با ما: @Basij_diau