بامردم

بامردم

1.2K members

دانستن حق مردم است. عزت آزادگی را نگهبانیم و آزادیم و آزاد. وبلاگ بامردم از سال ۱۳۸۵ ایجاد و اکنون فیلتر است. bamardum.blogspot.com