کانال منتظران قائم 10/9

کانال منتظران قائم 10/9

13 members

کانال منتظران قائم (عج‌) امیدداریم بتونیم رضایت شما مهدویون عزیز را جلب کنیم به امید حق لطفا لینگ گروه رو انتشاردهید ؛ باسپاس از حسن انتخاب شما بزرگواران🌹🌹