دانشگاه آزاد خوی

دانشگاه آزاد خوی

2.3K members

مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی کانالهای ارتباطی دانشگاه Khoy.iau.ir https://t.me/azad_khoy https://instagram.com/khoy.iau ارتباط با روابط عمومی دانشگاه: @moallem1