آوند اندیشه

آوند اندیشه

843 members

«آوند اندیشه» برای انتشار محتوای مفید در فضای مجازی تاسیس شده است. با معرفی کانال به دیگران، در ارتقای آگاهی جامعه مشارکت کنید. با لینک زیر، به ابتدای این کانال بروید: t.me/Avand_Andisheh/12