اشکور ما (پرچم بچه های اشکور ما بالاست)❤️❤️❤️❤️

اشکور ما (پرچم بچه های اشکور ما بالاست)❤️❤️❤️❤️

477 members

اشکور جزء بخش رحیم آباد شهرستان رودسر و در جنوب شهر کلاچای به سمت رحیم آباد قرار گرفته است اشکور در امتداد سلسله کوه‌های البرز قرار دارد و از جنوبی‌ ترین نقطه شهرستان رودسر آغاز می‌شود. ارتباط با مدیرکانال: @Sadeghi1390