آرشیو سی جز قرآن و ادعیه مشهور

آرشیو سی جز قرآن و ادعیه مشهور

289 members

🌹در این کانال فقط سی جز قرآن و ادعیه مشهوربرای هدیه به امام زمان(عج)وحضرت فاطمه الزهرا(س)گذاشته می شود...🌹 ارتباطAdmin @Yazahraadrekni11 کانال اول ما @quraneekarim کانال دوم ما @yekayequran گانال سوم @talavatqorankarim