پرچمدوزی الزهراء .حمید رضا امینی

پرچمدوزی الزهراء .حمید رضا امینی

86 members

مرکزدوخت وتهیه انواع پرچم های مذهبی وچاپی شعبه ۱:اصفهان.میدان امام علی (ع).خیابان هاتف جنوبی.مقابل آتش نشانی.۰۳۱۳۲۲۱۷۹۰۵/۰۹۱۳۳۰۱۸۶۹۷ شعبه ۲:خیابان هاتف جنوبی.ورودی امامزاده اسماعیل ۰۳۱۳۲۲۹۰۸۹۳ حمیدرضا امینی ارسال به سراسر کشور @alzahraamini #پرچم #کتیبه