آموزه های "مدیریت ازدیدگاه علیرضا یوسفی "

آموزه های "مدیریت ازدیدگاه علیرضا یوسفی "

4.3K members

علیرضایوسفی دارای دکترای مدیریت راهبردی و متخصص روانشناسی فردی و سازمانی با بیش ازدودهه تدریس دردانشگاه و مشاور صدها سازمان جهت مشاوره و آموزش فردی وسازمانی باشماره ۰۹۱۲۲۱۵۳۷۴۱تماس حاصل نمایید ارتباط با ادمین جهت تبلیغات وپیام: @Alireza_yousefi110