دلتنگی های یک عاشقِ دیوانه

دلتنگی های یک عاشقِ دیوانه

853 members

آنچه موجب سامان در جهان می‌شود عشق ورزیدن است و اینکه بگذاریم عشق آنچه می‌خواهد، انجام دهد. یوزر ادمین @aliheydari1