| فدائــــیان‌حضرت‌علی‌اکبر(ع) |

| فدائــــیان‌حضرت‌علی‌اکبر(ع) |

90 members

﷽ ‐ مَن‌کامل‌حِیدری‌اَم‌،مَست‌ِمِی‌مادری‌اَم همه‌میدونن‌آقا‌،مَــن‌علی‌اَکـــــــبری‌اَم . . اطلاع‌رســـــــــــــــــــــــــانی‌جــــــــــــــلسات مشاهده‌و‌دریافت‌گزارش‌های‌صوتی‌وتصویری . . صفحه‌ی‌مادراینستاگرام‌🔻 Instagram.com/fadaeianealiakbar_333